Solar Jel Akü

Kurşun asit akü, enerji depolama birimi gerektiren birçok sistemde yaygın olarak kullanılmaktadır. Farklı uygulamalarda yüksek performansa sahip akü ihtiyaçlarının giderek artmasıyla birlikte solar jel aküler, standart sulu akülerin istenen performansı sağlayamadığı alanlarda geniş bir kullanılmaktadır.

Solar Jel aküler dönüşüm (O2 recombination) prensibiyle çalışırlar. İçinde gaz fazına geçen elementler daha sonra yoğunlaşarak kimyasal reaksiyona dahil olurlar. Bundan dolayı, jel akülerde güvenlik nedeniyle sadece yüksek basınçta açan özel valf sistemi bulunur ve bu sistem gazların aküden uzaklaşmasını engelleyerek su kaybını minimize eder.

Avantajları

Solar Jel aküler bakımsız tip akülerdir, dolayısıyla solar jel akülere hiçbir şekilde saf su v.b. ilave edilmez. Akü valflarını zorlayarak açmak, akü içinde bulunan gazların uzaklaşmasına bu da akü ömrünün azalmasına neden olur. Gaz çıkışları ancak yüksek basınca ulaştığında meydana gelip, normal şartlarda akü içindeki gazların tekrar reaksiyona girmesinden dolayı akülerde gaz çıkışları minimal düzeydedir. Dolayısıyla jel akülerin kullanıldıkları alanlarda ortaya çıkan gazları uzaklaştırmak için, sulu akülerin kullanıldıkları alanlara göre çok daha küçük havalandırma pencereleri yeterli olmaktadır.

Jel akülerin avantajlarından biri de bünyesinde sıvı elektrolit olmamasıdır. Bu nedenle herhangi bir şekilde elektrolitin akıp akünün bulunduğu ortama zarar verme ihtimali yoktur. Jel akülerde sülfürik asit belli bir oranda silika ile karıştırılarak jel kıvamı elde edilir, akü içindeki iyon transferi de bu jel elektrolit ortamında gerçekleşir. Kullanıcıların jel aküyü tercih etmelerindeki önemli etmenlerde biri jel akülerin kullanılabilir kapasitesidir.

 

Yukarıda sayılan özelliklere ilave olarak jel akülerin sahada geniş bir kullanım alanı bulmasının en önemli etkeni jel akülerin çevrim ömrüdür. Solar Jel aküler sulu akülerle kıyaslandığında, aynı kullanım koşullarında solar jel akülerin 4-5 kat arası daha yüksek ömür beklentisi vardır. Aşağıdaki grafikte %80 oranında deşarj edilen bir sulu aküyle, jel akünün kıyaslaması verilmiştir. Sulu akünün çevrim ömrü 100 iken jel akünün çevrim ömrü 450 dir. Yani akünün %80’ini deşarj etmek koşuluyla jel akü 450 kere deşarj ve şarj edilebilir.

Solar Jel Akümülatör çeşitleri için wep sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

20 Ah Jel Akü

40 Ah Jel Akü

60 Ah Jel Akü

80 Ah Jel Akü

100 Ah Jel Akü

120 Ah Jel Akü

160 Ah Jel Akü

180 Ah Jel Akü

200 Ah Jel Akü